Saaremaa, Estonia +372 56499 602info@dreiman.eudreimann-oy Monday to Friday 08.00-17.00

Siit siis väike ülevaade erinevatest puit katustest.

 

 

 

KIMMKATUSED.

Kimmide valmistamisel kasutatakse enamasti mändi,kuuske,haava ja lehist.Katuse eluiga peetake 25-30 aastat. Aga eks see sõltub suuresti kuidas ja kui palju Te katust hooldate.Katusekimmid on pakust või plangust  välja saetud kiilukujulised lauakesed. Nende pikkus on varjeeruvalt 50-65 cm, laius 7-14 cm, paksus ühest otsast 3 mm ja teisest 13 mm.Erinevalt laastudest naelutatakse kimmid katusele mitte serv serva peale, vaid üksteise kõrvale 2-3 mm vahedega, et neil oleks paisuruumi. Iga kimm kinnitatakse naelaga. Nael kaetakse järgmise kihi kimmiga.

Kimmide immutamiseks kasutatakse tavaliselt loodislike tooteid ehk siis tõrvaõli jne.

 

kimmkatus

 

 

SINDELKATUSED

Nii nagu kimmkatuse puhul kaetakse katus 3 kordse kihiga.Sindli pikkus on 50-70 cm, laius 7- 12 cm, soonega serva paksus 15 mm, õhemas servas, mis läheb eelmise sindli soonde.Sindelkatuse nõrgemaks kohaks peetakse sindli õhemat serva, mis soonde koguneva niiskuse tõttu võrdlemisi
kiiresti läbi mädaneb.Sindli ea pikendamiseks kasutatakse männitõrva millega määritakse sindli õhemad servad.Et niiskus ei koguneks soontesse soovitatakse sindlid naelutada 45 kraadise nurga alla. 

Sindelkatuse elu eaks pakutakse 30-40 aastat aga eks et katuse elu iga  sõltub suuresti materjalist,kihtide arvust ja katuse kaldest.

Katuse elu ea pikendamiseks soovitatakse korra aastas katust puhastada ja vastavalt vajadusel katta katus uue kihi kas siis tõrvaõli või tõrvaga.

3d2002eda2734af4f0adee7aa404a2de

 

LAASTKATUSED

 

Laastkatuse materjalideks kasutatakse kuusk,mänd haab.Katuselaastud lõigatakse puupakkudest  laastulõikemasina abil;  tavaliselt on nende mõõdud 4 mm, laius 7,5-12 cm ja pikkus  50-75 cm.

Laastukatust kaetakse kuni 4 kordselt.  Laastud naelutatakse peente naeltega.  Naelad kaetakse järgmise kihi laastudega.

Laastukatuse elu iga peetakse 10 aastat kihikohta, st. siis 3 kihipuhul kuni 30 aastat.Kõige rohkem kahjustab laastkatust päike . Soovitatakse Regulaarselt hooldada katust kuuma männitõrvaga.

juuli 199

 

 

 

 LAUDKATUSED

 

on tehtud 2- 3 cm paksusest männi- või kuuselaudadest, mida paigaldatakse nii horisontaalsel kui ka vertikaalselt.

”Horisontaalse paigaldusega katus. Tegemist on käsitsi servatud saelaudadega, millede servamisnurk on umbes 45°-50°. Lauad kinnitatakse sarikatele ülestikku servatud ääred kohakuti. Sedasi voolab vesi katuselt hästi maha. Kuna lauad ei ole  üksteise vastas, kuid tugeva tuule korral võib  vett sisse pressida.

Vertikaalse paigaldusega ülekattelaudisega katus. Vihmavee ärajuhtimiseks tehakse laua äärtele  sooned. Lauad kinnitatakse katusele kahes kihis nii, et esmalt naelutatakse sobivate vahedega kinni alumised lauad, sooned ülespoole. Seejärel naelutatakse teine kiht ülekattega nii, et pealmised lauad kataksid alumiste (vee)sooned.

Laudkatuse eluiga sõltub suuresti kaldest ,mida järsem seda parem. Nii nagu teiste puit katuste puhul ,suurte puude all,kipub katus sammalduma.

Soovitatakse hooldada looduslike toodetega.

anna kiriku laudkatus profiillaud

 

 

 

Menu